• dzebrail_b@hotmail.com
  • 0046763908441

Dzebrailovi prioritetni ciljevi

Pogledajte neke od Dzebrailovih prioritetnih ciljeva

Formiranje ministarstva za iseljenike
Poslovanje sa dijasporom
Plasman proizvodnih produkata
Razvoj privatnog sektora
Olakšanje za investitore
Reforma policije
Povrat ustava
Očuvanje teritorijalnog integriteta
Reforma zdravstva
Revizija privatizacije
Reforma sudstva
Reforma vojnog režima
Reforma penzionog sistema

Kao najvažniji prioritet raditi na formiranju ministarstva iseljenika-dijaspore

Ministarstvo dijaspore je nešto što je potrebno BiH. Usudio bih se reći više ljudima u BiH nego van zemlje. Dijaspora unese svake godine velike sume novca koje naš bankarski sektor čine stabilnim. Nadležnost ovog ministarstva će biti da okuplja i pruža podršku poslovnim ljudima u inostranstvu, pomaže pri inventiranju, registraciji firmi, zapošljavanju, vraćanju imovine ljudima koji su u inostranstvu ili koji su nekada bili bh državljani, pravljenja Ugovora o dvojnim držaljanstvima. MINISTARSTVO DIJASPORE je jedan od glavnih razloga zbog kojeg sam se i kandidovao.

Trenutno stanje (0%)
Željeno stanje (100%)
...Ilustracija...

Uvezati uspješne poslovne ljude u dijaspori, te im omogućiti ulaganje u BiH

Na uvezivanju poslovnih ljudi iz dIjaspore sam radio i prije kandidature za člana predsjedništva BiH, to ću raditi i dalje bez obzira na izborni rezultat. Kao član Predsjedništva znatno više ću moći uraditi jer ću iza sebe imati institucije koje će ponuditi pomoć našim ljudima, a neophodne su za saradnju poslovnih ljudi. Do sada se nismo koristili u znatnoj mjeri diplomatsko-konzularnim predstaništvima i prepustili smo to udruženjima. To se desilo jer mnogi bh državnici koji su na pozicijama čeznu za što manje posla u diplomatske misije i koriste ih kao porodične ekskurzije. To će se promjeniti sa mojim dolaskom, čak će nam biti potrebno više ljudi u ambasadama kako bi stigli uraditi dobar posao. Cilj mi je uvesti posebnu diplomatsko-konzularnu podršku za poslovne ljude, što se nameće kao potreba.

Trenutno stanje (65%)
Željeno stanje (85%)
...Ilustracija...

Pomoć pri plasmanu proizvodnih produkata

Problem pri plasmanu proizvodnih produkata je nešto za šta su najviše krive bh vlasti. Uspostava certifikacijskih institucija na nivou BiH, te više Zakona na području certifikacije proizvodnih produkata na Nivou BiH je nešto neophodno. Mnogi zanemaruju utjecaj stranih lobija koji to spriječavaju. BiH je država koja odgovora stranim lobijima. Dovoljno je da kaže neko Srbin je bolji od Bošnjaka, da se niti jedan Zakon ne može donijeti, a ispašta i Srbin I Hrvat i Bošnjak. Prirodna potreba svih građana BiH da se ujedine u stvarima koje nemaju veze sa nacionalnostima i da to jednom zauvijek riješimo. Sa ovim pristupima trebamo praviti jedinstvene zakone za cijelu BiH. Evropska unija usklađuje zakone po ovom pitanju dok naši „filozofi od političara“ od jednostavne potrebe bh proizvodnje prave show za preživljavanje. Bitnije ću utjecati na ovo pitanje i iskoristit ću diplomatsko-konzularnu mrežu za bolji plasman proizvoda u inostranstvo.

Trenutno stanje (70%)
Željeno stanje (85%)
...Ilustracija...

Razvoj privatnog sektora

Razvoj malih i srednjih preduzeća posebno odgovara BiH. Poziciju člana presjedništva ću koristiti kako bi promovisao i povezivao naša preduzeća sa stranim tržištem. Prezentacija i povezivanje je vrlo važno za sve društvene slojeve a ne samo za velike korporacije. Svaki moj susret sa stranim državnicima će se zasnivati na tome,kako pomoći našoj privredi i osigurati povoljna kreditna sredstva. Naše firme nisu u ravnopravnom položaju u inostranstvu, odnosno inostrane firme u BiH su bolje zastupljene nego domaće. Ako gledamo sa te strane ovo je prioritetno državno pitanje. Ni jedna država ne može reći da nas voli i da želi prijateljske odnose sa nama ako to ne dokažemo preko investicija i pomoći našim preduzećima u privredi, odnosno ako ne osiguramo naš izvoz pravno sa ostalim svjetskim firmama.

Trenutno stanje (65%)
Željeno stanje (90%)
...Ilustracija...

Olakšanje za investitore

Na ovom jednostavnom pitanju u razvijenim zemljama Svijeta, ali i u zemljama tranzicije uvijek se zastane. Na uvid u troškove investitora ću utjecati preko Vijeća ministara BiH. Poreska stopa na dobit mora biti manja, posebno u proizvodnim firmama koje plasiraju finalne proizvode. Predsjedništvo može utjecati na pozitivno rješavanje ovog pitanja, neophodno je i uradit ću to.

Trenutno stanje (55%)
Željeno stanje (85%)
...Ilustracija...

Reforma policije

Reforma policije i MUP-ova je neminovna. Sada imamo kantonalne, entitetske i distriktne MUP-ove. Oni po samom ustrojstvu su podložni lakim manipulacijama. Na nivou države imamo nekoliko agencija. Cjelokupno govoreći MUP-ovi su nam ispolitizirani. Niko ne smije da napravi anketu stanovništva za to i da izađe javno sa rezulatatima. O situaciji u MUP-ovima saznajemo najbolje kada se dodjeljuju nagrade za rad u tim institucijama. Tada od samih policijskih službenika čujemo kako je loša situacija u ovom sektoru. Ono što ću inicirati jeste da se uspostavi jedinstveni MUP u BiH, te da dođe do ukidanja kantonalnih i entitetskih. Samo ako se uspije ovo uraditi biće dovoljno da budu efikasni. Kada govorimo o sudstvu, zdravstvu, policiji neminovno je da dođe do uspostvljanja jedinstvene kontrole nad ovim sektorima u BiH. To je potreba svakog čovjeka u BiH. Službenike u ovim sektorima moramo stalno provjeravati, jer su ovi sektori godinama služili za „uhljebljivanje podobnih“ i kontrolu bh društva od strane vladajućih elita. Zbog tih stvari ovi sektori su tromi.

Trenutno stanje (68%)
Željeno stanje (85%)
...Ilustracija...

Povrat ustava RBiH

Povrat Ustava BiH je teško uraditi, te je neophodno uraditi dobre pripreme za to. Postići političku saglasnost u narodu a onda to iskoristiti i u nadležnim skupštinama. Neophodno je zaobići entitetsko glasanje. U tu svrhu moraju se uraditi dvije stvari: osigurati da što više lica probosanski orijentisanih, ostvari prebivalište na području manjeg entitea u BiH („rs-A“) i na taj način ostvare pravo glasa i da se osigura otvaranje većeg broja firmi koje bi zapošljavale lica probosanski orjentisana. Ostvarivanje ovog plana u prvoj fazi do 40 % daje mogućnost da postanemo faktor odlučivanja na cijelom teritoriju BiH. Imali bi svoje načeinike na području RS-a, poslanike u Skupštini RS-a, zastupnike u državnom parlamentu BiH. Na ovaj način bi se zaobišle sve blokade na svim nivoima vlasti BiH. Ovo je relano moguće ostvariti za 4 godine. Dejton bi se na ovaj način poslao u historiju, i bilo bi moguće vratiti Ustav BiH, te ga modernizirati i uskladiti sa zahtjevima vremena. Mi smo upravo iz ovih razloga podržali GRAĐANSKU KOALICIJU PRVI MART. Dakle, ključ povratka Ustava BiH jeste u Banja Luci, i neostvarljivi je na ova dva načina.

Trenutno stanje (35%)
Željeno stanje (85%)
...Ilustracija...

Očuvanje teritorijalnog integriteta BiH

Teritorijalni integritet BiH jeste u zavisnosti od stvaranja probosanskih snaga na cijelom teritoriju naše države. Druga važna činjenica u očuvanju teritorijalnog integriteta jeste da se uspostavi kontrola i podrška DRŽAVE NA OSNOVNIM ŽIVOTNIM PITANJIMA SVAKOG ČOVJEKA, bez obzira bio Hrvat, Srbin ili Bošnjak ili se osjećao drugačije. Jedinstvena kontrola nad jakom ekonomijom, zdravstvom, školstvom i drugim potrebama svakog čovjeka znači jak integritet. To su mnogi zaboravili, a meni je prioritet.

Trenutno stanje (65%)
Željeno stanje (80%)
...Ilustracija...

Reforma zdravstva

Reforma zdravstva mora se raditi na nivou BiH. Moraju se razgraničiti privatni i javni sektor u zdravstvu. Važno je uspostaviti i jedinstvenu koordinaciju i kontrolu nad svim zdravstvenim institucijama. Kod nas je zdravstvo podjeljeno na kantonalne i entitetske nivoe. Previše se novca troši na sektor zdravstva koji je loš i privilegija je bogatih i utjecajnih. Zdravstveni sektor služi za brzo bogaćenje. Zato je i podijeljen kako bi svi bili zadovoljni, a običan čovjek ispašta. Reformu zdravstva ćemo početi revizijom i čišćenjem korupcije, a onda paralelno staviti pod jedinstvenu kontrolu svih zdravstvenih javnih institucija u BiH.

Trenutno stanje (75%)
Željeno stanje (95%)
...Ilustracija...

Revizija privatizacije

Borba protiv korupcije se može rješavati suštinski i formalno, a kada nam lično zatreba da preko koruptivnih radnji uradimo nešto, posegnemo za time jer imamo mogućnost jer nas niko neće spriječiti u tome. Svakako da sam protiv formalnog rješenja. Suštinsku borbu protiv korupcije vidim u tome da svaki čovjek koji se bori protiv korupcije mora biti čist od toga. Naprimjer, pri kandidaturi i kampanji za člana Predsjedništva vodim računa i o tome, kako bih mogao govoriti i raditi protiv korupcije. Borba protiv korupcije se zasniva na efikasnom i jakom tužilaštvu, sudstvu i jakim sigurnosnim snagama. Razvijanju efikasnih instrumenata koji bi mogli procesuirati korupciju. Mi to nemamo, član predsjedništva BiH ima poziciju medijatora u stvaranju jakih instrumenta koji će biti spremni odgovoriti u ovom pitanju. Svaki građanin bi u tom sistemu postao antikorupcionista.

Trenutno stanje (60%)
Željeno stanje (90%)
...Ilustracija...

Reforma sudstva

Reforma sudstva zahtjeva više vremena. Moramo imati školovaniji kadar u sudstvu koji će biti zaštićen od političkih utjecaja. Zakonski moramo dati jače instrumente u ruke sudstva kako bi moglo da normalno radi. Moramo proširiti kazne za prijestupe po pitanjima korupcije, revizije privatizacije. U skaldu sa ovim moraju se oštrije poštovati rokovi sudskih procesa i uspostaviti jasan sistem odgovornosti. Time bi izbjegli da određeni predmeti „planski zastarijevaju“ . Sve ovo što govorim ću rješavati apelacijama na Ustavnom sudu BiH, predlaganjem zakona i javnim kritikama.

Trenutno stanje (77%)
Željeno stanje (93%)
...Ilustracija...

Regulisanje pripadnika vojnih formacija

Za regulisanje pripadnika vojnih formacija jeste teško pitanje zbog proteklih događaja u BiH. Posebno ću inicirati dva pitanja u vojnom sektoru. Prvo, vojska u BiH mora uzeti veći angažman u civilnom sektoru posebno po pitanju građevinskih radova u zabačenim naseljima BiH. Drugo, uvesti vojnu obavezu za sve ponoljetne muškrace BiH, minimalno tri mjeseca. Na ovaj način vojska bi opravdala velika novčana sredstava koja troši, a omladina bi bila naviknuta na radne navike. Distribucija, prodaja i proizvodnja naoružanja mora biti strožije kontrolisana, te je neophodno napraviti revizju što prije. U trgovini naoružanja dešavaju se zloupotrebe i gubimo na međunarodnom ugledu.

Trenutno stanje (55%)
Željeno stanje (85%)
...Ilustracija...

Reforma penzionog-mirovinskog sistema

Reforma penzionog-mirovinskog sistema nije u mojoj direktnoj nadležnosti. Moj stav po ovom pitanju jeste da moraju biti veće poreske stope na visoke plaće, odnosno na veoma male plaće niži porezi. Potrebno je uraditi oštriju reviziju, te smanjiti broj uposlenih u ovoj instituciji.

Trenutno stanje (60%)
Željeno stanje (90%)
...Ilustracija...

Biografija Džebraila

Pogledajte najzanimljivije detalje Džebrailove biografije.

1996

Dobitnik najvećeg ratnog priznanja Armije RBIH „Zlatni Ljiljan“

1996

Penzionisani Poručnik Armije RBiH (RVI amputirac 80% IV grupa)

2014

Predsjednik Saveza udruženja “INTEGRIUM”

2014

Kandidat na općim izborima za bošnjačkog člana predjedništva u BiH

2019

Dobitnik "POVELJE HUMANOSTI GRADA GORAŽDA"

Najnoviji Članci

Pogledajte neke od Džebrailovih najnovijih članaka.

Razgledajte Galeriju

Just because you do not take an interest in politics doesn't mean politics won't
azer duskam take an interest in you

Kontakt informacije

Ukoliko želite kontaktirati Dzebraila to možete učiniti na jedan od slijedećih načina:

Telefon: 0046763908441
Fax: 0046313306036
Email : dzebrail_b@hotmail.com

Copyright © 2019 All Rights Reserved.

middle aged man sex but enhancement pills sildenafil from india penis enlargement erect male enhancer pills over the counter erectile dysfunction drugs cost comparison penis enlarging excersise when does viagra go over the counter how to make bigger panis sex drive of widows total body stretch depo affected my sex drive erection oils male pill enhancement pills free sex pills where to get viagra or equivalent fda pills male enhancement can your prostate affect your sex drive sean hannity male enhancement pill primary erectile dysfunction buttock enhancement male will cialis lower blood pressure will jelqing increase girth natural penis enlargment without pills 2 pcs penis enlargement essential oil reviews tropexolone ayatem penis enlargement penis enlargement nashville sex enhancement pills for males growth on my penis how long does a 50 milligram viagra last 6 months on penis pills cheap real viagra online sex drive on keto diet difference between high sex drive and self esteem drugs for sex drive penis enlargement surgery best places why is my sex drive so high when im pregnant i have to take the pill because of pcos and now i have no sex drive when do guys stop having a sex drive good websites for male enhancement pills reddit why is my sex drive higher with zoloft buy viagra over the counter viagra after epidural low male libido why cant you drink with viagra trojan box what antidepressant has the least effect on libido better ways to masturbate vigrx plus buy nowbuy erectile dysfunction pills erectile dysfunction ayurvedic pills penis pump size penis enlargment oil testosterone boosting supplements average penile length by age 21 best penis enlargement 2018 how to make your dick bigger with excirsizees penis extender scam big al penis enlargement permanent growth for penis hormones sex is it good to have a high sex drive when yoyre 20 success rate of male enhancement before superior source sex drive pills effects of viagra on blood pressure viagra emergency is there pills to make your penis bigger where to buy blue viagra pill