Pogrebne Usluge Sahrane/Dženaze - Džebrail Bajramović

POGREBNE USLUGE

Pogrebne-Transportne usluge
Sahrane/Dženaze

Firma B-Transport HB postoji 10.godina. U našem poslovnom fokusu je brza i kvalitetna USLUGA TRANSPORTA PREMINULIH OSOBA na sve destinacije tj.države u Svijetu. Fokus je na brz i kvalitetan transport etički prilagođen svim konfesijama. Naše dugogodišnje iskustvo je garancija kvalitetne usluge prema porodicama koje se nađu u teškoj situaciji gubitka najbližeg srodnika ili prijatelja. VRŠIMO IZRADU I UGRADNJU NADGROBNIH SPOMENIKA/NIŠANA KAO I EKSHUMACIJU I PREMJEŠTANJE POSMRTNIH OSTATAKA. Za više informacija,nazovite nas na tel: 0046763908441, fax: 0046313306036 ili pošaljite vaš upit preko formulara na dnu stranice ili posjetite jedan od slijedećih linkova: Begravings Center, Begravings Facebook.

Se Svensk Version

BEGRAVNING INOM SVERIGE

En närstående har dött

Hur gör jag nu?

Stress och sorg är vanliga känslor när man ska börja tänka på begravning. Därför hjälper vi till med stöd och struktur. Vid första mötet lär vi känna varandra, därefter lägger vi tillsammans upp en plan i lugn och ro, som leder fram till det du önskar.

Att tänka på:

Säg upp abonnemang och avtal, t ex hyreslägenhet, TV, telefon, tidningar, P-plats samt allt som har med enskilt bostadshus att göra så som sophämtning, vatten/avlopp.

Säg upp medlemskap i föreningar och organisationer. Kontrollera att det inte finns någon insats som ska återbetalas eller försäkring som utfaller vid dödsfall.

Bevaka försäkringar. Säg upp de som nu blir inaktuella och bevaka försäkringsutfall eller premieåterbetalningar.

Bankärenden. Säg inte genast upp ev konton eftersom det kan försvåra utbetalningar i dödsboets namn.

Kontokort. Klipp genast alla kort och meddela kortföretagen.

Bistånd:

För att få ekonomiskt bistånd via kommunen bör du som har hand om dödsboet tänka på att:

Göra en uppskattning av tillgångarna för att se om de räcker till begravningskostnaderna.

Kontakta socialkontoret i den avlidnes stadsdel.

Säga upp eventuella autogiron hos banken eller betalningsmottagaren.

Säga upp stående överföringar hos banken.

För mer info ring: 0763908441

JURIDISKA FRÅGOR

1. Dödsbo:

Ett dödsbo är de egendomar som finns kvar efter en avliden. Ett dödsbo är en s.k. juridisk person, vilket innebär särskilda omständigheter. Exempelvis upphör tidigare fullmakter att gälla, och man behöver ett dödsfalls intyg för att representera ett dödsbo. Dödsfalls intyget utfärdas av Skatteverket efter att de mottagit en dödsattest från läkare, och vi hjälper dig att rekvirera ett intyg.

2. Bouppteckning:

En bouppteckning är en uppställning av tillgångar och skulder på dödsdagen. I en bouppteckning ska också uppges vilka som är dödsbodelägare och arvingar. Enligt lag ska en bouppteckning lämnas in till Skatteverket senast tre månader efter dödsfallet. Om det saknas tillgångar, görs en s k dödsboanmälan.

3. Transport:

B-Transport HB utför snabbaste transport till alla andra länder i och utanför EU, Asien, Afrika, SAD och transport till BOSNIEN HERCEGOVINA.

Ring oss vi hjälper dig,

763908441

Bouppteckning och arv

Begravningsbyrå

B-TRANSPORT HB

Begravning&Transport International

POGELDAJTE GALERIJU NAŠIH USLUGA

Gelerija Pogrebnih Usluga

Za više informacija, nazovite nas na tel: 0046763908441, fax: 0046313306036 ili pošaljite vaš upit preko formulara ili posjetite jedan od slijedećih linkova: Begravings Center, Begravings Facebook.

Kontakt informacije

Ukoliko želite kontaktirati Dzebraila to možete učiniti na jedan od slijedećih načina:

Telefon: 0046763908441
Fax: 0046313306036
Email : dzebrail_b@hotmail.com

Copyright © 2019 All Rights Reserved.