Novi Projekt - Džebrail Bajramović

Novi Projekt

Više informacija u 2020 godini

Više informacija uskoro...

Prioritetni ciljevi...

 • Reforma Ustava BiH.
 • Očuvanje teritorijalnog integriteta BiH.
 • Borba protiv korupcije na svim nivoima.
 • Revizija privatizacije.
 • Reforma zdravstva.
 • Reforma sudstva.
 • Reforma policije.
 • Reforma penzionog-mirovinskog sistema.
 • Regulisanje prava pripadnika vojnih formacija!
 • Regulisanje prava maloljetnih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.
 • Regulisanje prava demobilisanih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine.
 • Regulisanje prava logoraša
 • Uvođenje obavezne vojne edukacije mladih.
 • Omogućiti stranim investitorima lakše i brže pokretanje biznisa, te olakšati i smanjiti dadžbine na dobit poslodavcima koji zapošljavaju mlade kadrove.
 • Podsticati razvoj privatnog sektora-malih i srednjih firmi.
 • Pomoć pri plasmanu domaćih proizvoda na inostrana tržišta te zaštita domaće proizvodnje.
 • Kroz diplomatska predstavništva uvezati uspješne poslovne ljude u dijaspori, te im omogućiti ulaganje u BiH.
 • Raditi na formiranju ministarstva iseljenika-dijaspore.
 • Formiranje ministarstva sporta-obrazovanja i kulture na državnom nivou

Kontakt informacije

Ukoliko želite kontaktirati Dzebraila to možete učiniti na jedan od slijedećih načina:

Telefon: 0046763908441
Fax: 0046313306036
Email : dzebrail_b@hotmail.com

Copyright © 2019 All Rights Reserved.